Automatisch verwerken van door u betaalde facturen

BTE streeft naar maximale efficiency van haar processen zodat wij de prijs voor onze producten zo laag mogelijk kunnen houden.
Zo verwerken wij o.a. automatisch alle ontvangen bedragen van onze klanten. Om dit proces verder te optimaliseren verzoeken wij u per factuur aan ons te betalen (dus 1 betaling per factuur) en onder vermelding van het factuurnummer.
Alvast bedankt voor uw medewerking!