Disclaimer

Betrouwbaarheid

Aan de op deze site aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. BTE kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen of onjuistheden. Productinformatie en datasheets kunnen inmiddels zijn gewijzigd. Wij raden u aan de meest recente versie van deze informatie op te vragen bij onze afdeling verkoop.

Copyright

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid en / of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, downloaden of kopiƫren naar andere websites, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BTE. Bronvermelding van de website is verplicht indien informatie uit deze website wordt geciteerd.